Onze diensten

Veranderingsmanagement ICT
Binnen ICT en de markt waarin ICT dienstverleners / afdelingen opereren vinden er veel veranderingen plaats. Vaak kunnen noodzakelijke veranderingen niet direct worden doorgevoerd. Ook is het mogelijk dat veranderingen nodig zijn maar niet door de organisatie zelf kunnen worden gestart. Afhankelijk van de gewenste transitie en huidige positie van het veranderingstraject zal een Interim Manager het veranderingstraject moeten initiëren, coördineren, sturen of invullen. Dit traject heeft vaak direct invloed op de technische en organisatorische omgeving van een organisatie.

De ICT Makelaar zal samen met u de doelstellingen bepalen alvorens een interim traject wordt ingegaan.

Overzicht Interim Management ICT doelstellingen

Hieronder zijn een aantal mogelijke Interim Management doelstellingen gegeven waarbij u gebruik kunt maken van de expertise van de ICT Makelaar:

1. Kostenreductie (bij gelijk blijvende servicenivea's)
2. Efficiencyverbetering
3. Motivatie personeel
4. Herstructurering afdelingen
5. Fusie en splitsing
6. Professionalisering
7. Inzichtelijkheid en duidelijkheid (o.a. SLA Management)
8. Security en informatiebeveiliging
9. Outsourcing
10. Terugbrengen complexiteit van projecten
11. Reductie niet rendabele projecten
12. Kostencontrole
13. Shared Service Center
14. Stabilisatie van netwerk en systeem infrastructuur

Regulier Interim Management ICT
Binnen regulier Interim Management zal het dagelijkse management van ICT of deelgebieden hiervan onder verantwoordelijkheid van de Interim Manager worden gebracht. De tijdelijke functie is meestal het gevolg van natuurlijk verloop of ziekte. Samen met de organisatie kijkt de ICT Makelaar naar een structurele invulling om de huidige management taken binnen uw organisatie te borgen.

De ICT Makelaar zal met een frisse kijk de huidige werkzaamheden overnemen en deze op verzoek terugbrengen tot een part-time inzet van 3 tot 4 dagen.

 

Eerste hulp bij veranderingen

Bij het opzetten, vernieuwen of uitbreiden van uw ICT-diensten zijn diverse factoren van cruciaal belang. De ICT Makelaar helpt u met het opzetten van een goede planning, voortgangsbewaking en budgetcontrole. De ICT Makelaar heeft managementervaring en organisatiekennis aan boord, is ITIL-gecertificeerd en werkt conform de PRINCE2 methodiek. Goede planning, voortgangsbewaking, budgetcontrole, managementervaring en organisatiekennis zijn cruciaal voor een adequate realisatie van uw projecten. De ICT Makelaar levert projectmanagement services met verantwoordelijkheid van begin tot eindtraject. De ICT Makelaar staat voor kwaliteit, continuïteit en rendement en realiseert de vastgestelde doelstellingen binnen de vastgestelde tijd en budget.

Tijdelijk ICT personeel via detachering

Via de dienst detachering biedt de ICT Makelaar ICT personeel aan op tijdelijke basis. Een van de voordelen van detachering is dat deze ICT professionals veelal direct worden ingezet en ook op korte termijn kunnen worden opgezegd. Bij detachering gaat het om het matchen van ICT professionals die in staat zijn om snel een bijdrage te leveren aan de kennisbehoefte die in uw organisatie aanwezig is. Flexibiliteit en kwaliteit zijn uitgangspunten van de dienst detachering.

De ICT Makelaar biedt en bemiddeld in ICT personeel in alle denkbare expertises.

Jarenlange ervaring

 Persoonlijk

Nuchtere aanpak

Netwerk van ICT Professionals